Mer info

Moxy Marketing & Research koncept passar perfekt för idédrivna företag som vill säkra sin plats i företagens elitdivision. Dynamisk dialog undersöker, informerar och bygger relation med marknaden, så att inga potentiella affärer går förlorade.

Lead Generation, Sales Research och Sales Afterburner ger dig:

Nya fräscha leads. För att säljmotorn ska fungera måste den hela tiden försörjas med nya leads att jobba med. Det är också viktigt att denna tillförsel sker planerat och kontinuerligt.

Affärsinformation.  Kunskap om kunden ger ökad försäljning. Hos oss är det människor av kött och blod som kommunicerar, så vi kan ta reda på den där aktuella och avgörande affärsinformationen åt dig. Informationen som många vill komma åt, men som få har tillgång till.

Informerar och bygger relationer. Samtidigt som vi hämtar in viktig affärsinformation börjar våra medarbetare informera om ditt erbjudande och bygga relationer med dina prospekts och kunder. På så sätt får de upp ögonen för ditt företag, något som avsevärt underlättar för kommande affärer.

Relevanta kundmöten. Att träffa sina blivande kunder ”face to face” är värt guld värt inom försäljning, det vet alla. Men det gäller att komma väl förberedd till mötet, ha god kunskap om kunden och gärna redan börjat bygga relationer med den potentiella kunden.

Säljadministrativt stöd. Viktigt att alla händelser i säljverksamheten registreras i rätt tid och på rätt kund.

Vill du veta mer om våra metoder, klicka här!

Kontakta oss för mer information.

 

Swedish SV English EN