Moduler

Modul 1 – Lead Generation. Ett stabilt och kvalitativt inflöde av säljleads är ett måste för varje offensiv säljorganisation.  I Lead Generation hjälper vi dig med att få igång inflödet av leads:

 • Målgruppsanalys
 • Databaser och listurval
 • Inventering av ”insomnade” leads
 • Tvillinganalyser
 • Validerar leads som kommer in via digital marknadsföring

Databaser och listurval är en traditionell, men fortfarande effektiv metod att ta fram nya leads. Baserat på en gedigen målgruppsanalys gör vi ett urval med hänsyn till dina säljmål, för att beställa en kontaktlista som vi bearbetar i Sales Research.

Det är väldigt vanligt att företag ligger på stora mängder ”insomnade” kunder och leads. En dold källa att ösa ur! Vi gör en inventering och börjar bearbeta de som vi tillsammans bedömer intressanta.

Tvillinganalyser tar fram fler företag av den typ du redan gör affärer med. Har du ett program för digital marknadsföring, hjälper vi dig att validera de leads som kommer in via den kanalen.

Modul 2 – Sales Research. I dagens säljverklighet måste du göra din förberedande research noga innan du närmar dig en potentiell kund. Detta gäller särskilt i lite mer komplexa och säljmässigt krävande branscher. Att gå på ett säljmöte med ett ”blankt papper” i handen tolereras sällan numera. I stället bör du sträva efter att vara på ”shortlist-nivå” redan vid första mötet.

Det är just det vi hjälper dig med i Sales Research. På ett effektivt sätt börjar vi säljarbetet med dina obearbetade leads – tar den första kontakten, hämtar in affärsinformation, börjar bygga kunskaper och relationer. Vid rätt affärsläge bokar vi relevanta kundmöten, men fokus ligger hela tiden på att föra dig framåt i säljprocessen, inte att boka möte till varje pris.

När vi sammanställer och lämnar över informationen till dig har du hunnit ungefär halvvägs in i säljprocessen och är nu ordentligt förberedd inför att slutföra affären.

Rent praktiskt jobbar vi här mycket med telefon, men även mail, sociala medier och andra former av distansmöten förekommer.  

Modul 3 – On Spot. Kompetenta säljare på plats hos dig. För att slutföra affärsmöjligheterna som skapas i Modul 1 och 2 eller som förstärkning vid tillfälliga arbetstoppar och separata projekt, kan du hyra kompetenta säljare från oss. På så sätt täcker du dessutom in hela säljprocessen med vårt erbjudande.

Moxy Marketing & Research väljer noggrant ut den eller de säljare som passar ditt uppdrag bäst. Vi är vana att värdera säljpersoners kapacitet och genomför också övriga naturliga steg i rekryteringsprocessen som intervju, referenstagning med mera, innan vi engagerar en säljare som vi föreslår till ditt team.

Kontakta oss för mer information.

Våra moduler ger dig:

 • Effektiv säljprocess
 • Nya heta leads
 • Unik affärsinformation
 • Stärkta relationer med kunder och prospekts
 • Säljadministrativt stöd
 • Kompetenta säljare på plats i ditt team