Moduler

Modul 1. Lead Generation. Ett stabilt och kvalitativt inflöde av säljleads är ett måste för varje offensiv säljorganisation. Man kan se leadsen som råämnet som i säljprocessen successivt förädlas till kund. I Lead Generation hjälper vi dig med att få igång inflödet av leads:

  • Målgruppsanalys
  • Databaser och listurval
  • Inventering av ”insomnade” leads
  • Tvillinganalyser
  • Validerar leads som kommer in via digital marknadsföring

Databaser och listurval är en traditionell, men fortfarande effektiv metod att ta fram nya leads. Baserat på en gedigen målgruppsanalys gör vi ett urval med hänsyn till dina säljmål, för att beställa en kontaktlista som vi bearbetar i Sales Research.

Det är väldigt vanligt att företag ligger på stora mängder ”insomnade” kunder och leads. En dold källa att ösa ur! Vi gör en inventering och börjar bearbeta de som vi tillsammans bedömer intressanta.

Tvillinganalyser tar fram fler företag av den typ du redan gör affärer med. Har du ett program för digital marknadsföring, hjälper vi dig att validera de leads som kommer in via den kanalen.

Modul 2. Sales Research. I dagens säljverklighet måste du göra din förberedande research noga innan du närmar dig en potentiell kund. Detta gäller särskilt dig som befinner dig i en lite mer komplex och säljmässigt krävande bransch. Att gå på ett säljmöte med ett ”blankt papper” i handen tolereras sällan numera, i stället bör du sträva efter att vara på ”shortlist-nivå” redan vid första mötet.

Det är just det vi hjälper dig med i Sales Research. På ett effektivt sätt börjar vi säljarbetet med dina obearbetade leads – tar den första kontakten, hämtar in affärsinformation, börjar bygga kunskaper och relationer. Vid rätt affärsläge bokar vi relevanta kundmöten.

När vi sammanställer och lämnar över informationen till dig har du hunnit ungefär halvvägs in i säljprocessen och är nu ordentligt förberedd inför att slutföra affären.

Rent praktiskt jobbar vi här mycket med telefon, men även mail, sociala medier och andra former av distansmöten förekommer.  

Modul 3. Quick Return. Vi åtar oss intressanta säljprojekt, som kan bevisas lönsamma för båda parter. Med Modul 3 täcker vi in hela säljprocessen, inklusive avslut. Låt oss räkna på din idé/projekt, så bedömer vi om det är ett möjligt projekt att genomföra. Vanligtvis börjar vi med en provperiod, där vi utvärderar om det finns bärkraft i projektet.

Kontakta oss för mer information.

Kombinera som du vill!

Ja visst, det är därför modulerna finns. För att du ska kunna kombinera som du vill och uppnå full flexibilitet (M=Modul):

  • M1+M2=Du outsourcar första halvan av säljprocessen till oss.
  • M1+M2+M3=En helhetslösning.
  • Enstaka moduler= När du bara behöver det ena eller det andra.
  • Ingen modul alls= Tycker vi naturligtvis tycker är lite tråkigt.

Våra moduler ger dig:

Nya fräscha leads. För att säljmotorn ska fungera, måste den hela tiden försörjas med nya leads att jobba med. Det är också viktigt att denna tillförsel sker planerat och kontinuerligt.

Affärsinformation. Kunskap är makt. Kunskap är ökad försäljning. Vi tar reda på den där unika och aktuella affärsinformationen åt dig. Exklusiv och avgörande information som inte finns tillgänglig på internet. Informationen som alla vill komma åt, men få har tillgång till. Allt från uppgifter om rätt kontaktperson till detaljerade inköpsplaner.

Stärkta relationer. Samtidigt som vi hämtar in viktig affärsinformation, passar vi på att börja bygga relationer med dina blivande kunder. De får upp ögonen för ditt företag och erbjudande, något som avsevärt underlättar för kommande affärer.

Aktivitetsbokningar/Relevanta kundmöten. Att träffa sina blivande kunder ”face to face”, är värt mer än guld inom försäljning. Det är en sanning som aldrig kommer att ändras. Och vi ser till att så blir fallet för dig. Det kan handla om allt från ”vanliga” kundmöten och videomöten till större event där du vill se både kunder och blivande kunder delta.

Effektiviserar säljprocessen. Våra moduler gör att du effektiviserar säljprocessen. Modul 1 och 2, dvs. Lead Generation och Sales Research, gör att du snabbt och effektivt kommer halvvägs in i säljprocessen. Du kan därmed slimma din säljorganisation och låta de mest drivna säljarna fokusera på att göra allt fler avslut.

Säljadministrativt stöd. Viktigt, viktigt att alla händelser i säljverksamheten registreras i rätt tid och på rätt kund. Vi hjälper dig med det.

Kontakta oss för mer information.