Metoder

Så här jobbar vi

Kombinera som du vill.

Ja visst, det är därför modulerna finns! För att du ska kunna kombinera som du vill och uppnå full flexibilitet (M=Modul):

 • M1+M2=Du outsourcar första halvan av säljprocessen till oss.
 • M1+M2+M3=En helhetslösning.
 • Enstaka moduler=När du bara behöver det ena eller det andra.
 • Ingen modul alls=Tycker vi naturligtvis tycker är lite tråkigt.

Så kvalitetssäkrar vi ditt projekt

 • Fastställd och dokumenterad arbetsprocess
 • Projektplan i varje projekt
 • Kontinuerlig relationsanalys med hjälp av Moxy Progress (se nedan)
 • Moxy Prospektor skapar ordning och reda (se nedan)
 • Rapportering dagligen, vecka vid projektslut
 • Avslutande uppföljningsmöte med fokus på kvalitet och förbättring

Moxy Progress

Moxy Marketing & Research jobbar enligt en strukturerad rapporteringsmetod, som vi kallar Moxy Progress, där potentiella kunder ges en relationsnivå, allteftersom arbetet fortskrider. Varje dag rapporterar vi hur många potentiella kunder som ändrat position i relationsstegen och den genomsnittliga relationsnivån för målmarknaden. I veckorapporten kan du också se relationsutvecklingen i en graf.

Fördelen är att du ser hur säljarbetet fortskrider, men det skapar också ordning och reda i processen och skapar ett ökat tryck för en positiv utveckling i din målmarknad.

Moxy Prospektor

Moxy Prospektor är en spreadsheet-baserad modell för snabb och effektiv kundprospektering, som ger dig följande fördelar:

 • Lättjobbat verktyg för att arbeta långsiktigt strukturerat.
 • Håller koll på säljutvecklingen (jfr. Moxy Progress)
 • MS Excelformat.
 • Komplement till CRM-system.
 • Förbättrar produktivitet.
 • Skapar ordning och reda.

Kontakta oss för mer information.