Metoder

Lead Generation syftar till att kicka i gång säljprocessen och skapa ett stabilt flöde med intressanta affärsleads till ditt företag. När leadsen är framselekterade lämnas de över till tjänsten Sales Research som tar dig vidare i säljprocessen. Nedanstående moment ingår vanligen i Lead Generation:

 • Målgruppsanalys, segmentering och urval
 • Analys insomnade leads
 • Tvillinganalys
 • Validering och hantering av leads via digital marknadsföring
 • Kvalitetsuppföljning

Sales Research tar över stafettpinnen från Lead Generation och börjar bearbeta de leads som tagits fram där. Sales Research är en säljinriktad marknadsundersökning där vi hämtar in aktuell och unik affärsinformation, börjar bygga relationer och säkerställer relevanta kontaktpersoner/beslutsfattare. På så sätt kan vi föra dig cirka halvvägs in i säljprocessen, så att du är maximalt förberedd inför mötet med den potentiella kunden. Dessa moment ingår vanligen i Sales Research:

 • Behovsanalys och kampanjidé
 • Utbildning
 • Dynamisk dialog via telefon, videomöte, mail, sms, sociala plattformar etc.
 • Mötesbokningar med relevanta prospekts
 • Rapportering enligt Moxy Progress-metoden
 • Kvalitetsuppföljning

Sales Afterburner tar tag i de gamla och ibland bortglömda kunder som ofta finns hos företag. De förtjänar ett bättre öde och där döljer sig många intressanta affärsmöjligheter, som företagen går miste om genom att inte bearbeta dem aktivt. I Sales Afterburner har du en tjänst som hjälper dig att kontakta dina gamla kunder, så att de lyfts upp i medvetandegrad om ditt företag. Vi återuppbygger relationer och förtroende, samtidigt som vi samlar in tidigare okänd affärsinformation och hämtar in leads för merförsäljning.

 • Behovsanalys och kampanjidé
 • Utbildning
 • Dynamisk dialog via telefon, videomöte, mail, sms, sociala plattformar etc.
 • Mötesbokningar med relevanta kunder
 • Rapportering enligt Moxy Progress-metoden
 • Kvalitetsuppföljning

Så kvalitetssäkrar vi ditt projekt

 • Fastställd och dokumenterad arbetsprocess
 • Projektplan i varje projekt
 • Kontinuerlig relationsanalys med hjälp av Moxy Progress (se nedan)
 • Moxy Prospektor skapar ordning och reda (se nedan)
 • Rapportering dagligen, vecka vid projektslut
 • Avslutande uppföljningsmöte med fokus på kvalitet och förbättring

Moxy Progress

Moxy Marketing & Research jobbar enligt en strukturerad rapporteringsmetod, som vi kallar Moxy Progress, där potentiella kunder ges en relationsnivå, allteftersom arbetet fortskrider. Varje dag rapporterar vi hur många potentiella kunder som ändrat position i relationsstegen och den genomsnittliga relationsnivån för målmarknaden. I veckorapporten kan du också se relationsutvecklingen i en graf.

Fördelen är att du ser hur säljarbetet fortskrider, men det skapar också ordning och reda i processen och skapar ett ökat tryck för en positiv utveckling i din målmarknad.

Moxy Prospektor

Moxy Prospektor är en spreadsheet-baserad modell för snabb och effektiv kundprospektering, som ger dig följande fördelar:

 • Lättjobbat verktyg för att arbeta långsiktigt strukturerat.
 • Håller koll på säljutvecklingen (jfr. Moxy Progress)
 • MS Excelformat.
 • Komplement till CRM-system.
 • Förbättrar produktivitet.
 • Skapar ordning och reda.

Kontakta oss för mer information.

Swedish SV English EN