Metoder

 

Så här jobbar vi

Tillsammans börjar vi alltid med en analys av din nuvarande säljsituation och dina mål. Därefter tar vi fram en handlingsplan och vilken kombination av moduler som löser ditt säljbehov bäst. Här är ett exempel:

 • Inledande analys och lösningsförslag
 • Leads via listor/databas/
 • Sales Research. Prospektering, fördjupad informationsinsamling och relationsbyggande
 • Aktivitetsbokning, kundmöten, event etc.
 • Rapportering enligt Moxy Progress (se nedan) och uppföljning av projekt
 • Registrering i CRM-system och kalenderhantering

Så kvalitetssäkrar vi ditt projekt

 • Fastställd och dokumenterad arbetsprocess
 • Projektplan i varje projekt
 • Kontinuerlig relationsanalys med hjälp av Moxy Progress (se nedan)
 • Moxy Prospektor skapar ordning och reda (se nedan)
 • Rapportering dagligen, vecka vid projektslut
 • Avslutande uppföljningsmöte med fokus på kvalitet och förbättring

Moxy Progress

Moxy Marketing & Research jobbar enligt en strukturerad rapporteringsmetod, som vi kallar Moxy Progress, där potentiella kunder ges en relationsnivå, allteftersom arbetet fortskrider. Varje dag rapporterar vi hur många potentiella kunder som ändrat position i relationsstegen och den genomsnittliga relationsnivån för målmarknaden. I veckorapporten kan du också se relationsutvecklingen i en graf.

Fördelen är att du ser hur säljarbetet fortskrider, men det skapar också ordning och reda i processen och skapar ett ökat tryck för en positiv utveckling i din målmarknad.

Moxy Prospektor

Moxy Prospektor är en spreadsheet-baserad modell för snabb och effektiv kundprospektering, som ger dig följande fördelar:

 • Lättjobbat verktyg för att arbeta långsiktigt strukturerat.
 • Håller koll på säljutvecklingen (jfr. Moxy Progress)
 • MS Excelformat.
 • Komplement till CRM-system.
 • Förbättrar produktivitet.
 • Skapar ordning och reda.

Kontakta oss för mer information.