USP:ar

Lead Generation, Sales Research och Sales Afterburner ger dig:

Nya fräscha leads. För att säljmotorn ska fungera, måste den hela tiden försörjas med nya leads att jobba med. Det är också viktigt att denna tillförsel sker planerat och kontinuerligt.

Affärsinformation. Kunskap är makt. Kunskap är ökad försäljning. Vi tar reda på den där unika och aktuella affärsinformationen åt dig. Exklusiv och avgörande information som inte finns tillgänglig på internet. Informationen som alla vill komma åt, men få har tillgång till. Allt från uppgifter om rätt kontaktperson till detaljerade inköpsplaner.

Stärkta relationer. Samtidigt som vi hämtar in viktig affärsinformation, passar vi på att börja bygga relationer med dina blivande och existerande kunder. De får upp ögonen för ditt företag och erbjudande, något som avsevärt underlättar för kommande affärer.

Aktivitetsbokningar/Relevanta kundmöten. Att träffa sina blivande kunder ”face to face”, är värt mer än guld inom försäljning. Det är en sanning som aldrig kommer att ändras. Och vi ser till att så blir fallet för dig. Det kan handla om allt från ”vanliga” kundmöten och videomöten till större event där du vill se både kunder och blivande kunder delta.

Fler avslut. Det slutgiltiga målet med all försäljningsverksamhet är (naturligtvis) att göra allt fler affärer. Och det är också vårt slutgiltiga mål med samtliga tjänster: Din väg till avslut ska bli betydligt enklare.

Säljadministrativt stöd. Viktigt, viktigt att alla händelser i säljverksamheten registreras i rätt tid och på rätt kund. Vi hjälper dig med det.

Vill du veta mer om våra tjänster, klicka här!

Kontakta oss för mer information.