USP:ar

Lead Generation, Sales Research och Sales Afterburner ger dig:

Nya fräscha leads. För att säljmotorn ska fungera måste den hela tiden försörjas med nya leads att jobba med. Det är också viktigt att denna tillförsel sker planerat och kontinuerligt.

Affärsinformation.  Kunskap om kunden ger ökad försäljning. Hos oss är det människor som kommunicerar, så vi kan ta reda på den där aktuella och unika affärsinformationen åt dig. Informationen som många vill komma åt, men som få har tillgång till. Allt från uppgifter om rätt kontaktperson till detaljerade inköpsplaner.

Stärkta relationer. Samtidigt som vi hämtar in viktig affärsinformation börjar våra medarbetare bygga relationer med dina prospekts och kunder. De får upp ögonen för ditt företag och erbjudande, något som avsevärt underlättar för kommande affärer.

Relevanta kundmöten. Att träffa sina blivande kunder ”face to face” är värt guld värt inom försäljning, det vet alla. Men det gäller att komma väl förberedd till mötet, ha god kunskap om kunden och gärna redan börjat bygga relationer med den potentiella kunden. Allt detta hjälper vi dig med.

Fler avslut. Det slutgiltiga målet med all försäljningsverksamhet är naturligtvis att göra allt fler affärer. Och det är också målet med våra tjänster – din väg till avslut ska bli betydligt enklare.

Säljadministrativt stöd. Viktigt att alla händelser i säljverksamheten registreras i rätt tid och på rätt kund. Vi hjälper dig med det.

Vill du veta mer om våra tjänster, klicka här!

Kontakta oss för mer information.